• image
  • image
  • image

Vinderhoutse bossen

De Vinderhoutse bossen liggen op de grens tussen Gent ( Drongen, Mariakerke ) en het Meetjesland, Lievegem (Vinderhoute) en is één van de 4 groenpolen rond Gent. 

De bossen herbergen topnatuur doordat ze gelegen zijn in een natte moeraskalkdepressie. Na de laatste ijstijd ontstonden enkele grote ondiepe meren waarin vele kiezelwieren leefden. De skeletten van de kiezelwieren zijn de oorzaak van de kalkafzetting. Sedimenten werden verder afgezet zodat het gebied evolueerde naar een bos, welke de climaxvegetatie is van elk verlandingsproces. 

Het huidige bos is niet de oorspronkelijke climaxvegetatie, inmiddels werd het gebied ontgonnen. Op de Ferrariskaart ( 1771 - 1778 ) was de omgeving gekenmerkt door een groot graslandcomplex met hier en daar wat bos. 

Inmiddels zijn er gemarkeerde wandel - en fietsroutes aangelegd en er wordt gewerkt aan de verschillende toegangspoorten, Portaal Leeuwenhof, De Campagne en Claeys - Bouaaert.

Het is de bedoeling om een groenpool te ontwikkelen van 640 ha. met een mozaïek van bos en grasland. De volgende overheden en organisaties zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling van het gebied, Natuurpunt Gent, Agentschap Natuur en Bos, stad Gent en de Vlaamse Landmaatschappij. 

Met dank aan Natuurpunt Gent. 

lg vinbosDJI 0818.jpgblog

Het bos in de lente. 

lg vinderhoutsebossenDSC 6987.jpgblog

Moerasbos

lg meirebeekDSC 7043.jpglr

Meirebeek

lg eenbesDSC 5336

Eenbes

lg slankesleutelbloemDSC 1945

Slanke sleutelloem

lg slankesleutelbloemvindbosDSC 3001.jpgblog

Slanke sleutelbloem

lg oranjetipjeDSC 5410.jpgblog

Oranjetipje

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen