• image
  • image
  • image

Het Erul bergmassief

Begin juli bezocht ik de bergen in de omgeving van het dorpje Erul, helemaal in het westen van Bulgarije nabij de Servische grens. Ik was er op uitnodiging van Rumyana die een lokale NGO heeft opqericht met als doel de natuur in het gebied te beschermen. Op dit moment is Rumyana vooral bezig met het installeren van wildcamera's om te onderzoeken welke dieren, vooral zoogdieren, er in het gebied voorkomen. Op de camera's staan veelal, reeën, herten, dassen, everzwijnen, vossen maar ook wolven en soms een beer of een wilde kat en soms de zeer zeldzame gevlekte bunzing. en ze hoopt ook op de lynx. Hier en daar heeft ze al geruchten opgevangen  dat er ook lynxen zouden in het gebied aanwezig zijn. Aangezien er veel prooidieren van de lynx leven zou dit helemaal niet verwonderlijk zijn. Er is niet alleen onderzoek naar zoogdieren maar ook naar planten en vogels, en in de toekomst wil men ook nog de insecten onderzoeken. Hiervoor doet Rumyana beroep op specialisten. Zo zijn er al verschillende zelzame planten gevonden alsook vogels die op de rode lijst staan als de kwartelkoning. 

Enkele jaren terug waren er reeds concrete plannen om het gebied te ontginnen in functie van goud. Op een gegeven moment kwam Rumyana de plannen op het spoor en heeft ze nog net op tijd actie kunnen ondernemen en heeft ze het natuurgebied kunnen vrijwaren van deze bedreiging. Ze was natuurlijk niet alleen om actie te ondernemen, een ganse beweging is toen ontstaan om de omgeving te beschermen. 

En gelukkig maar want deze omgeving is gewoon prachtig. De flanken van de bergen bestaat uit prachtige oude beuken afgewisseld met bloemrijke graslanden. In de valleien treft men af en toe kleine nederzettingen. Het gebied is uitgestrekt met weinig bewoning, kortom perfect om er bijvoorbeeld een rewilding programma te installeren waarbij mens en natuur er beter van kunnen worden.

 

At the beginning of July I visited the mountains in the region of the village Erul in the west of Bulgaria, near the Serbian border. I was invited by Rumyana, who has set up a local NGO with the aim of protecting the surrounding nature. At the moment, Rumyana is mainly installing wildlife cameras to do research which animals, especially mammals, occur in the area. Until now, it is mainly roe deer, deer, badgers, wild boars, foxes and sometimes a wolf and bear or a wild cat and also sometimes the very rare marbled polecat on camera. Rumyana hopes also to see onde day a lynx on camera, there are rumors that lynxes also occur in the area. There is not only research on mammals, but there is also research on plants and birds and in the future also on insects. Rumyana calls on specialists for this. For example, several rare plants have already been discovered as well as birds that are on the red list as the corn crake.

A few years ago there were concrete plans to develop the area for gold. At a certain point, Rumyana came across those plans and was able to take action just in time and succeeded in freeing the area from this threat. Of course she was not alone, and a whole movement started to protect the environment. And fortunately, because this area deserves proper protection. On the flanks of the mountains you will find beautiful old beech forests interspersed with flowery grasslands. The area is vast and little inhabited, ideal for installing a rewilding program.

 

В началото на юли посетих планините в околностите на село Ерул в западна България, близо до границата със Сърбия. Бях поканен от Румяна, която е създала местна неправителствена организация, чиято цел е да опазва природата. В момента работят заедно със учени по проект, който пручва бозайниците, птиците и растенията в Ерулската планина. Досега фотокапаните, които инсталират са хванали основно сърни, язовци, диви котки, пъстър пор, лисици и понякога вълк и мечка. Румяна се надява също някой ден да види рис на камера, местните хора докладат, че виждат рисове в района. Преди няколко години е имало планове за създаване на златна мина в района. Когато Румяна се натъква на тези планове, успява да предприеме действия точно навреме и да освободи местността от тази заплаха. Разбира се, тя не е била сама - хората от района се обединяват в голямо движение за опазване на околната среда. Чудесно е, че успяват, защото този край заслужава да бъде защитен. По склоновете на планините ще намерите красиви стари букови гори, осеяни с цветни пасища. Районът е обширен и малко населен, идеален за разработване на rewilding програма.

lg RumayaDSC 0618 kopiërenblog

Rumyana in het Erul bergmassief

lg erulmountainslrDSC 0647 kopiërenblog

Zonsondergang in het Erul bergmassief

lg erulmountainspanoblog

Tijdens het ochtendgloren liggen de valleien bedekt onder een deken van nevel

lg erulbospanoblog

Dit bosgebied zou verdwenen zijn door de mijn. De mijn zou een gebied met een diameter van 10 km ingenomen hebben. 

lg erulDSC 1034 kopiëren 2blog

Het dorp Erul bestaat uit verscillende nederzettingen en er wonen ongeveer 20 personen permanent.

lg geelbuikvuurpadDSC 0521 kopiërenblogDe geelbuikvuurpad is er zeer algemeen en was bijna in elk karrespoor met water te zien. 

lg grootgeaderdiwtjeblogDSC 0768 kopiëren

Een groot geaderd wachtend op de zon

lg blauwtjeDSC 0860 kopiërenblog

Een blauwtje

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen