• image
  • image
  • image

Het Erul bergmassief

Begin juli bezocht ik de bergen in de omgeving van het dorpje Erul, helemaal in het westen van Bulgarije nabij de Servische grens. Ik was er op uitnodiging van Rumyana die een lokale NGO heeft opqericht met als doel de natuur in het gebied te beschermen. Op dit moment is Rumyana vooral bezig met het installeren van wildcamera's om te onderzoeken welke dieren, vooral zoogdieren, er in het gebied voorkomen. Op de camera's staan veelal, reeën, herten, dassen, everzwijnen, vossen maar ook wolven en soms een beer of een wilde kat en soms de zeer zeldzame gevlekte bunzing. en ze hoopt ook op de lynx. Hier en daar heeft ze al geruchten opgevangen  dat er ook lynxen zouden in het gebied aanwezig zijn. Aangezien er veel prooidieren van de lynx leven zou dit helemaal niet verwonderlijk zijn. Er is niet alleen onderzoek naar zoogdieren maar ook naar planten en vogels, en in de toekomst wil men ook nog de insecten onderzoeken. Hiervoor doet Rumyana beroep op specialisten. Zo zijn er al verschillende zelzame planten gevonden alsook vogels die op de rode lijst staan als de kwartelkoning. 

Enkele jaren terug waren er reeds concrete plannen om het gebied te ontginnen in functie van goud. Op een gegeven moment kwam Rumyana de plannen op het spoor en heeft ze nog net op tijd actie kunnen ondernemen en heeft ze het natuurgebied kunnen vrijwaren van deze bedreiging. Ze was natuurlijk niet alleen om actie te ondernemen, een ganse beweging is toen ontstaan om de omgeving te beschermen. 

En gelukkig maar want deze omgeving is gewoon prachtig. De flanken van de bergen bestaat uit prachtige oude beuken afgewisseld met bloemrijke graslanden. In de valleien treft men af en toe kleine nederzettingen. Het gebied is uitgestrekt met weinig bewoning, kortom perfect om er bijvoorbeeld een rewilding programma te installeren waarbij mens en natuur er beter van kunnen worden.

 

At the beginning of July I visited the mountains in the region of the village Erul in the west of Bulgaria, near the Serbian border. I was invited by Rumyana, who has set up a local NGO with the aim of protecting the surrounding nature. At the moment, Rumyana is mainly installing wildlife cameras to do research which animals, especially mammals, occur in the area. Until now, it is mainly roe deer, deer, badgers, wild boars, foxes and sometimes a wolf and bear or a wild cat and also sometimes the very rare marbled polecat on camera. Rumyana hopes also to see onde day a lynx on camera, there are rumors that lynxes also occur in the area. There is not only research on mammals, but there is also research on plants and birds and in the future also on insects. Rumyana calls on specialists for this. For example, several rare plants have already been discovered as well as birds that are on the red list as the corn crake.

A few years ago there were concrete plans to develop the area for gold. At a certain point, Rumyana came across those plans and was able to take action just in time and succeeded in freeing the area from this threat. Of course she was not alone, and a whole movement started to protect the environment. And fortunately, because this area deserves proper protection. On the flanks of the mountains you will find beautiful old beech forests interspersed with flowery grasslands. The area is vast and little inhabited, ideal for installing a rewilding program.

 

В началото на юли посетих планините в околностите на село Ерул в западна България, близо до границата със Сърбия. Бях поканен от Румяна, която е създала местна неправителствена организация, чиято цел е да опазва природата. В момента работят заедно със учени по проект, който пручва бозайниците, птиците и растенията в Ерулската планина. Досега фотокапаните, които инсталират са хванали основно сърни, язовци, диви котки, пъстър пор, лисици и понякога вълк и мечка. Румяна се надява също някой ден да види рис на камера, местните хора докладат, че виждат рисове в района. Преди няколко години е имало планове за създаване на златна мина в района. Когато Румяна се натъква на тези планове, успява да предприеме действия точно навреме и да освободи местността от тази заплаха. Разбира се, тя не е била сама - хората от района се обединяват в голямо движение за опазване на околната среда. Чудесно е, че успяват, защото този край заслужава да бъде защитен. По склоновете на планините ще намерите красиви стари букови гори, осеяни с цветни пасища. Районът е обширен и малко населен, идеален за разработване на rewilding програма.

lg RumayaDSC 0618 kopiërenblog

Rumyana in het Erul bergmassief

lg erulmountainslrDSC 0647 kopiërenblog

Zonsondergang in het Erul bergmassief

lg erulmountainspanoblog

Tijdens het ochtendgloren liggen de valleien bedekt onder een deken van nevel

lg erulbospanoblog

Dit bosgebied zou verdwenen zijn door de mijn. De mijn zou een gebied met een diameter van 10 km ingenomen hebben. 

lg erulDSC 1034 kopiëren 2blog

Het dorp Erul bestaat uit verscillende nederzettingen en er wonen ongeveer 20 personen permanent.

lg geelbuikvuurpadDSC 0521 kopiërenblogDe geelbuikvuurpad is er zeer algemeen en was bijna in elk karrespoor met water te zien. 

lg grootgeaderdiwtjeblogDSC 0768 kopiëren

Een groot geaderd wachtend op de zon

lg blauwtjeDSC 0860 kopiërenblog

Een blauwtje

 

 

Siesels in Bulgarije

In april was ik in Bulgarije om enkele werken uit te voeren waaronder een nieuwe fotohut niet ver van het vakantiehuis. Op weg naar de plaats van de nieuwe fotohut zagen we plots een bruine diertje in een klein strookje gras tussen de veldweg en de akker. Ik kon het bijna niet geloven maar het was een siesel. Siesels had ik tot nu toe gezien op de steppes in Hongarije en ook wel in Bulgarije. Steeds in kolonie in begraasd grasland. Dus het beeld dat ik had van de leefomgeving was totaal niet in overeenstemming met deze situatie. 

Samen met een bevriend koppel heb ik ook enkele foto's kunnen nemen van de siesels. De siesel is een grondeekhoorn, eet allerlei zaden en bladeren en heeft holen onder de grond die dienen als nest - en schuilplaats. 

Regelmatig maken ze zich groot en scannen de omgeving om eventuele gevaren vroegtijdig op te sporen. Hierbij staan ze helemaal gestrekt op de achterpoten met de staart als steun. Het was een koppeltje, het mannetje was duidelijk te onderscheiden van het vrouwtje door zijn grote. Veelal zaten ze aan de rand van het strookje gras bladeren te eten. Op een gegeven moment, terwijl het mannetje in een gestrekte houding de omgeving aan het observeren was, kwam er een vlieg op zijn neus zitten. Met zijn rechterpoot nam hij het insect vliegensvlug in zijn klauwen en stak hij het in zijn muil. 

Ze waren vooral actief wanneer het warm was, bij regen en koude komen ze niet tevoorschijn. Vanaf omstreeks 9.30u werden ze actief en om 17.30u verdwenen ze terug onder de grond voor een lange nacht. Ze zijn, als het ware de stokstaartjes van Zuidoost-Europa. De diertjes zijn treffend met een engels woord te omschrijven als "cute".

www.vakantiehuisbulgarije.be

instagram: ludogoossensnatuurfoto's

De foto's werden genomen vanuit een hut van www.buteophotogear.nl 

lg sieselDSCblog 1755 kopiëren 2

Het mannetje is een blad aan het verorberen terwijl hij de omgeving in de gaten houdt. 

lg sieselDSCblog 1852 kopiëren 2

Kijkt verwonderd naar de fotograaf.

lg sieselDSCblog 1885 kopiëren 2

Just the two of us

Vroege vogels in Bulgarije

Voorbije periode in maart was ik in Bulgarije om vooral natuurbeheerswerken uit te voeren. Aangezien er weinig werk te vinden is op het Bulgaarse platteland trekken de jonge mensen naar de steden of naar het Westen. Ongeveer 40 jaar geleden telde het dorp Kostandenets nog 3600 inwoners met een veestapel van 10 000 dieren. Op dat moment waren er genoeg graslanden rond het dorp waar de dieren konden grazen. Met de bewoners zijn ook de dieren verdwenen alsook de graslanden omheen het dorp. Doordat alles dreigt dicht te groeien komt dit de biodiversiteit niet ten goede. Op dit moment kan men in de omgeving van het vakantiehuis nog snorrende nachtzwaluwen horen, of zingende ortolanen en jagende grauwe klauwieren. Allemaal vogels die zeer afhankelijk zijn van de insecten die talrijk voorkomen in bloemrijke graslanden. Mijn werken zijn natuurlijk op zeer kleine schaal maar omheen de vakantiehuizen probeer ik de bloemrijke graslanden te behouden en zelfs uit te breiden. Naast de natuurbeheerswerken heb ik nestkasten opgehangen die bedoeld zijn voor scharrelaar, hop en draaihals en alle andere vogels die er gebruk willen van maken. Ook heb ik met een vriend vorig jaar reeds een bijeneterwand verbeterd die ook dreigde dicht te groeien. Het zal een spannende lente worden. 

Tussen de werken door kon ik genieten van een wilde kat, grauwe gorzen die terug begonnen te zingen, een groep ooievaars op doortrek en last but nog least parende oehoe's. 

Met dank aan Vivara pro voor de nestkasten. www.vivarapro.nl 

www.buteophotogear.nl 

lg ooievaarslrDSC 6303 kopiëren

lg grauwegorsDSClr 6205 kopiëren 2

Hop in Bulgarije

Vanuit de rotshut of de hut voor aaseters in Bulgarije is deze foto van de hop gefotografeerd. Ik leg steeds wat vlees of verkeersslachtoffers op de rots om raven, vossen of jakhalzen en andere te lokken. Die zijn reeds de revue gepasseerd maar dit is nu een vogel die helemaal niet de rots bezocht vanwege het vlees. De rots is echt een baken in het landschap, en ze wordt regelmatig bezocht als rustplaats of zangpost voor vogels. Voor de hop was de rots duidelijk zijn zangpost. Elke ochtend, een uur voor zonsopgang, was de hop reeds zijn lied aan het zingen. Zingen is misschien veel gezegd, zijn lied getuigt alleszins van weinig creativiteit, een uur aan een stuk zong hij steeds hoooeeeeep, hoooeeeep......enz. 

Ik heb reeds tweemaal een slangenarend geobserveerd op de rots, spijtig genoeg zat ik op dat moment niet in de hut. 

De hut is één van de drie vast fotohutten dat ik beheer in Bulgarije. 

www.buteophotogear.com

lg rostlrDSC 6160 kopiëren

Op deze foto is het duidelijk dat de rots opvalt in het landschap. 

lg hoprotshutDSClr 7679 kopiëren 2

Als de hop opgewonden is zet hij zijn kuif recht

Buteo Photo Gear Ambassadeur

Met enige fierheid kan ik meedelen dat ik recentelijk ambassadeur geworden ben van Buteo Photo Gear. Buteo Photo Gear is the place to be om bijvoorbeeld een schuiltent te kopen. Niet alleen schuilhutten voor natuurfotografen zijn ter beschikking maar ook hoezen om het fotomateriaal te beschermen tegen regen of sneeuw, camouflagenetten en camouflagekleding, troleys en zakken om het materiaal te verplaatsen of te dragen en last but nog least bonenzakken of rijstzakken, flex shooter en stoelen. 

Als organisator van natuurfotoreizen in Bulgarije is het van groot belang om niet alleen te beschikken over een aantal vaste schuilhutten maar ook mobiele schuiltenten zijn noodzakelijk om de gasten zoveel mogelijk kansen te bieden. Als ambassadeur kan ik enkel maar zeggen hoe enthousiast ik ben over de kwalteit en de functionaliteit van de hutten. 

Op dit moment ben ik een nieuwe fotoplaats aan het voorbereiden om bulgaarse akkervogels als grauwe gors, zwartkopgors, ortolaan, zomertortel, balkankwik, te fotograferen nabij een klein plasje. Hiervoor is een laag standpunt noodzakelijk wat bij de medium en de grote schuiltenten geen probleem is vanwege een tweede opening die zeer laag zit.

Zelf ben ik niet zo aan selfies maar ter promotie van het materiaal dat de gasten deze lente zullen kunnen gebruken kon ik niet anders om deze foto te plaatsen. De 2 grote hutten zijn fotohutten telkens voor 2 personen, de kleine tent is een ligtent om met een extreem laag standpunt te fotograferen. 

www.buteophotogear.nl 

lg buteophotogearlrDSC 6151 kopiëren